Trang chủLĩnh Vực Kinh Doanh → TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, THUẾ

Lĩnh Vực Kinh Doanh

TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, THUẾ

Đăng lúc: 16-02-2016 10:53:22 AM - Đã xem: 4711

Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp ra các dịch vụ có chất lượng cao và các lợi ích gia tăng kèm theo từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh...

1.    Tư vấn về chính sách thuế:

- Đăng ký mã số thuế

- Kê khai thuế

- Nộp thuế

- Quyết toán thuế

- Miễn giảm thuế

- Hóa đơn - chứng từ

- Khiếu nại-tố cáo.

-  Những sai sót thường gặp cần tránh

-  Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp


2. Tư vấn thực hiện dịch vụ - Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu:

-  Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế.

-  Đứng tên kế toán trưởng, mua hoá đơn, sổ sách kế toán

-  Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

 

3.  Tư vấn thực hiện dịch vụ - Báo cáo thuế hàng tháng:


-   Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra

-   Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều

-  In báo cáo thuế ( duyệt ). Trực tiếp nộp báo cáo thuế tại Chi cục thuế

 

4.  Tư vấn thực hiện dịch vụ - Viết sổ sách kế toán thuế và Quyết toán thuế


-   Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán

-  Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ

-  Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm

-  Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương

-  Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản

-  Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/quý/ năm

-  Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp - gián tiếp)  

- Lập báo cáo tài chính cuối năm - Quyết toán thuế TNDN.