Trang chủThông báo → Một vài chi tiết tổng hợp cho kế toán mới ra trường

Thông báo

Một vài chi tiết tổng hợp cho kế toán mới ra trường

Đăng lúc: 21-02-2016 09:38:31 PM - Đã xem: 6987

– Quý 4/2014 DN khai thuế GTGT từ 50 tỷ trở xuống khai theo quý: DN mới thành lập 2014 khai quý cho quý 4 rồi 1/1/2015 lấy doanh thu 2014 xác định cho năm 2015-2016, DN hoạt động 2013 đủ 12 tháng từ 50 tỷ trở xuống, DN hoạt động 2013 chưa đủ 12 tháng thì khai quý cho quý 4/2014 rồi 1/1/2015 lấy doanh thu 2014 xác định cho năm 2015-2016 áp dụng tới 31/12/2016 mới xác định lại.Nếu 2015 khai quý nhưng doanh thu 2015 lớn hơn 50 tỷ thì năm 2016 vẫn khai theo quý, đến 31/12/2016 mới xác định lại.
– Đăng ký khấu trừ thuế: Doanh nghiệp có doanh thu 2014 lớn hơn 1 tỷ tự động chuyển sang khấu trừ 2015-2016, DN có doanh thu nhỏ hơn 1 tỷ muốn chuyển sang khấu trừ 2015-2016 thì đăng ký tự nguyện mà không bắt buộc điều kiện về tài sản và doanh thu ( thiệt tình quá bức xúc chỗ này vì đầu năm cứ ra điều này kiện nọ làm mình mất 1 số khách hàng giải thể)
– Quý 4 trở đi không phải nộp tờ khai tạm tính TNDN, nhưng phải tự tạm tính số tiền nếu có lãi thì nộp thuế, tạm tính so với quyết toán năm chênh lệch không qua 20%, nếu từ 20% trở lên bị phạt chậm nộp.
– 1.1.2015 tăng lương cơ bản làm cơ sở đóng bảo hiểm ( văn bản sẽ ra trong vài ngày tới)
– 1.1.2015 dự kiến sẽ đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lao động ngắn hạn 03- dưới 12 tháng ( đã có văn bản)