Trang chủTin tức → Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán niêm yết 2016

Tin tức

Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán niêm yết 2016

Đăng lúc: 21-02-2016 08:51:26 PM - Đã xem: 5755

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố Danh sách 28 Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố Danh sách 28 Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016 qua 4  Đợt thông báo, như sau:

DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2016

STT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐT I (20 công ty kiểm toán)
1 CÔNG TY TNHH KPMG 
2 CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM  
3 CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM 
4 CÔNG TY TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM  
5 CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC
6 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
7 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT
8 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO  
9 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
10 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
11 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM
12 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT  
13 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT  
14 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA
15 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AAC
16 CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM
17 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐẤT VIỆT
18 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
19 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
20 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM   
ĐỢT II (5 công ty kiểm toán)
21 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM
22 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG –T.D.K
23 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
24 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI
25 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN D.T.L
ĐỢT III (2 công ty kiểm toán)
26 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO
27 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
ĐỢT IV (1 công ty kiểm toán)
28 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC

Nguồn: ssc.gov.vn