Trang chủTin tức → Kiểm toán báo cáo phát triển bền vững, tại sao không?

Tin tức

Kiểm toán báo cáo phát triển bền vững, tại sao không?

Đăng lúc: 21-02-2016 08:56:01 PM - Đã xem: 2977

Tập đoàn Bảo Việt và Công ty kiểm toán PwC Việt Nam ký kết hợp đồng dịch vụ đảm bảo đối với báo cáo phát triển bển vững (PTBV).

Tập đoàn Bảo Việt và Công ty kiểm toán PwC Việt Nam ký kết hợp đồng dịch vụ đảm bảo đối với báo cáo phát triển bển vững (PTBV). Đây là DN Việt Nam đầu tiên có báo cáo PTBV được kiểm toán độc lập, dù pháp luật không yêu cầu loại báo cáo này phải được kiểm toán.

XU HƯỚNG CỦA THÊ GIỚI

Theo quy định hiện hành, báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính bán niên của công ty đại chúng phải được kiểm toán bởi một đơn vị kiểm toán độc lập. Đối với báo cáo PTBV, ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, pháp luật không bắt buộc các DN phải lập báo cáo này, mà chỉ khuyến khích lập. Nội dung PTBV được tích hợp trong báo cáo thường niên và pháp luật không quy định phải kiểm toán báo cáo thường niên.

Liên quan đến công bố thông tin, ngày 6/10/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016, thay thế Thông tư số 52/2012/TT-BTC. Nhằm tiến tới xây dựng một nền tài chính xanh, hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1393/QĐ-TTg,Thông tư 155 quy định, các công ty đại chúng phải công bố thông tin liên quan đến PTBV. Nội dung PTBV được đưa vào báo cáo thường niên, hoặc lập riêng thành báo cáo PTBV. Như vậy, xây dựng nội dung PTBV là yêu cầu bắt buộc đối với các công ty đại chúng kể từ đầu năm tới.

Theo Tập đoàn Bảo Việt, việc lập báo cáo PTBV độc lập có chứng thực từ bên thứ ba là xu hướng của các DN trên thế giới. Đến năm 2011 đã có hơn 1.200 DN có báo cáo PTBV được kiểm toán độc lập. Tại Việt Nam, Bảo Việt tiên phong thực hiện kiểm toán đối với báo cáo PTBV đặt ra những thách thức nhất định cho DN. Mặc dù vậy,Tập đoàn nỗ lực làm vì những lợi ích không nhỏ mang lại khi báo cáo này được kiểm toán..

LỢI ÍCH KHI ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kinh nghiệm thế giới cho thấy, báo cáo PTBV được rà soát/kiểm toán sẽ giúp tăng mức độ tin cậy, tính minh bạch và chuyên nghiệp trong hoạt động, giúp DN nâng cao danh tiếng trong mắt các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Quang Phi, Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt nhấn mạnh, việc tiên phong trong lập báo cáo PTBV, đồng thời đi đầu trong việc kiểm toán báo cáo này tại Việt Nam sẽ hỗ trợ Bảo Việt trong minh bạch hóa các thông tin phi tài chính, cung cấp cho NĐT và các bên quan tâm góc nhìn bao quát, mang tính chiến lược về toàn bộ hoạt động của DN. Đây cũng là yếu tố tích cực, góp phẩn hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Chính phủ và định hướng phát triển thị trường vốn xanh của Bộ Tài chính.

Theo bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng giám đốc PwC Việt Nam, việc DN tìm kiếm đảm bảo của bên thứ ba độc lập là một bước đi phù hợp và đúng đắn, góp phần xây dựng niềm tin và sự tín nhiệm của các bên liên quan, đổng thời nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua cải thiện quy trình, quản lý rủi ro và nắm bắt cơ hội. Trong dự án thực hiện đảm bảo đối với báo cáo PTBV của Bảo Việt, PwC sẽ hỗ trợ rà soát quy trình, đưa ra các kiến nghị và cung cấp đảm bảo cho báo cáo, nhằm giúp DN này thực hiện thành công các mục tiêu PTBV.

Thực tế, nếu việc kiểm toán cho báo cáo PTBV trở nên phổ biến sẽ đặt ra yêu cầu phải có những hướng dẫn liên quan, cũng như các điều kiện cần thiết đối với đơn vị kiểm toán. Ngoài ra, không phải hãng kiểm toán nào cũng đáp ứng được nhu cầu của DN, nhất là các DN lớn, vì có đơn vị kiểm toán chưa có bộ phận tư vấn PTBV, có đơn vị không có sẵn cán bộ để tư vấn về PTBV.