Trang chủ → Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NĂM 2019

Đăng lúc: 22-07-2019 02:37:07 PM - Đã xem: 1290

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NĂM 2019

TUYỂN KIỂM TOÁN VIÊN, TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TUYỂN KIỂM TOÁN VIÊN, TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đăng lúc: 02-07-2019 04:39:50 PM - Đã xem: 213

TUYỂN KIỂM TOÁN VIÊN, TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TUYỂN TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TUYỂN TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đăng lúc: 05-04-2019 04:05:02 PM - Đã xem: 1115

TUYỂN TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2019

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2019

Đăng lúc: 22-02-2019 04:02:30 PM - Đã xem: 3173

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2018

Đăng lúc: 02-05-2018 03:12:37 PM - Đã xem: 716

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI HÀ NỘI

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI HÀ NỘI

Đăng lúc: 29-01-2018 06:24:16 PM - Đã xem: 1520

Mức lương: Lương thỏa thuận tùy theo năng lực. Thu nhập gồm Lương cố định + thưởng % theo doanh thu của Công ty + thưởng năm hấp dẫn phù hợp với năng lực;