Trang chủ → Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Thông tư 214 /2012/TT-BTC

Thông tư 214 /2012/TT-BTC

Đăng lúc: 21-02-2016 09:51:15 PM - Đã xem: 2178

Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1- Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác (VSQC1).

Thông tư 202/2014 hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Thông tư 202/2014 hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Đăng lúc: 21-02-2016 09:59:54 PM - Đã xem: 4041

Tiếp theo thông tư 200, BTC đã ban hành thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

« 1 2 3