Trang chủ → Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Thông tư 214 /2012/TT-BTC

Thông tư 214 /2012/TT-BTC

Đăng lúc: 21-02-2016 09:51:15 PM - Đã xem: 1381

Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1- Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác (VSQC1).

« 1 2 3