Trang chủ → Dịch vụ

Dịch vụ

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đăng lúc: 19-02-2016 11:16:08 PM - Đã xem: 14885

Các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính độc lập giúp tăng cường độ tin cậy của các thông tin mà các công ty cung cấp cho các nhà đầu tư, các chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan khác theo quy định của pháp luật.

KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

Đăng lúc: 19-02-2016 11:16:19 PM - Đã xem: 15104

Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bao gồm: Kiểm toán xác định giá trị Dự toán, giá trị Quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản:

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Đăng lúc: 19-02-2016 11:16:45 PM - Đã xem: 14129

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thủ Đô tuân thủ quy định của pháp luật về điều kiện cung cấp dịch vụ và quản lý hành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế theo Thông tư 72/2007

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Đăng lúc: 19-04-2016 09:27:40 AM - Đã xem: 12730

Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp ra các dịch vụ có chất lượng cao và các lợi ích gia tăng kèm theo từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh

DỊCH VỤ ĐÀO TÀO

DỊCH VỤ ĐÀO TÀO

Đăng lúc: 19-02-2016 11:16:34 PM - Đã xem: 13439

Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp ra các dịch vụ có chất lượng cao và các lợi ích gia tăng kèm theo từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh...